KONFERENCE i AARHUS 13. – 15. NOVEMBER 2016

 

 

BÆREDYGTIGt SKANDINAVISK LEDERSKAB

FN's verdensmål som invitation til medansvar

 

Vi er 35-40 Skandinaviske ledere, konsulenter, praktikere, forskere, kunstnere m.fl. der på efteruddannelsen Sustainable Co-creation (SusCo) – de seneste tre år sammen har tematiseret bæredygtig fællesskaben – og nu vil vi dele ud af vores erfaringer og invitere til dialog.

 

Den nødvendige forandring

Den nødvendige forandring består i, at respekt for liv og livsprocesser bliver den overordnede dagsorden, som vil medvirke til at skabe et stadig mere bæredygtigt samfund. I dette ligger bl.a., at vi skal blive bedre til at lytte til livsprocessernes signaler og informationer.
 

Ideen er:

– at rammesætte indre og ydre bæredygtighed

– at tematisere Skandinaviske kerneværdier

– at folde FNs verdensmål ud

– og at sætte disse tre domæner i forhold til hinanden.


Vi tematiserer kerneværdier i et økologisk bæredygtigt globalt samfund – og bringer den økologiske verdensborger i fokus – i en eksistentiel spænding mellem det personlige ansvar og medansvaret for fællesskabet og helheden.

  • Hvad er det mest værdifulde for mig i mit liv?
  • Hvad er det vigtigt at være omhyggelig med i fællesskabet, i naturen, på kloden?

Fremtidens løsninger begynder inde i mennesker – under forudsætning af, at vi vil turde både se og mærke. At arbejde med ændringer kræver nye tanker, ændrede holdninger og sociale forståelser, samt andre ledelses- og samarbejdsformer. Og vi påstår, at der er løsninger, at der er veje – og hvis vi vil – kan vi finde disse veje og vælge dem.

Det paradigmeskifte, som vi er midt i, handler således også om at opbygge et nuanceret sprog for personlig og social bæredygtighed, dvs. et eco-mindset som kernen i en egentlig vision for humane helhedsorienterede fællesskaber. Mennesket som bæredygtig kultur.

 
 

konference 13.–15. nov 2016

Se oversigt over programmet – en vækslen mellem keynotes, workshops, oplæg, gearskifer, dialogprocesser, kunsterniske bidrag, mm.

Program →

invitation til LÆRINGSREJSE

Vi inviterer dem der ønsker at bruge konference-dagene til et gearskift til fordybelse. Som inspiration og støtte,  har vi lagt ud materiale til læsning, reflektionstemaer og øvelsesprogram.

Læs mere →

 

seminardag 16. nov 2016

Opfølgende på konferencen – Bæredygtig Skandinavisk Lederskab – verdensmålene som invitation til medansvar, holdes en heldags workshop med Arawana Hayashi. Her bliver mulighed til at fordybe sig i Social Presencing Theatre (TheoryU) gennem konkrete øvelser.

Info & Tilmelding →

ROCF konference 24.–26. SEPT 2017

Rethink our Common Future – bliver en “fusions-konference” hvor SUSco med De Skandinaviske bæredygtigheds temaer, væves sammen med det internationale netværk omkring empati og mindfullness for børn. Bidrag fra bl.a. Andreas Roepstorff fra IMC, Universitet i Aarhus, Peter Senge fra MIT, Boston, USA og Jesper Juul fra FamilyLab/Børnslivskundskab.

Læs mere →