Sustainable Eco-creation

FORDYBELSESDAG

Mandag den 25. september 2017 – kl.10-19

SUSco_logo
Solbakevej15

Arrangementet er en del af invitationen fra SusCo-konferencen efteråret 2016 og er således en samling for SusCo'ere, konferencedeltagere og andre “nye” der måtte være interesserede i at blive del af et fælles udviklingsrum. Dagen holdes i Vækstcenterets kursusbygning på Solbakkevej 15 i Nørre Snede.

 

RAMME for dagen

1. Vi gør status

Hvor er jeg nu? – Hvor var jeg i november 2016? – Hvad er der sket i mellemtiden? Vi samler op og evaluerer.

2. Korte oplæg

Steen Hildebrandt: FN’s verdensmål og virksomhedens strategiske råderum: om ledelse som et etisk og åndeligt anliggende – et vendepunkt.

Michael Stubberup: Sustainable ECOcreation – en platform til fordybelse, nærvær og forandring: et skifte fra forandringsprocessers lineære opbygning og udvikling, til udviklingsrum hvor mennesker kan arbejde sammen gennem fordybelse, dialog og refleksive læringsprocesser – med henblik på bæredygtighed i liv og ledelse.

3: Et mere åbent punkt

– med mulighed for at dele hvorledes processerne har arbejdet og uddybet sig siden konferencen november 2016.

4. Opsamling og afslutning – vejen videre?


ØKONOMI & ORGANISERING

Dagen er struktureret til at hvile i sig selv økonomisk, der vi alle deltager på ’lige fod’. Prisen for det samlede arrangement er 375 kr. incl. moms. I prisen er lokaleleje, kaffe & te, frokost, aftensmad og lidt snacks hen over eftermiddagen. Vi er sammen om co-create den fælles aftensmad og til at rydde op bagefter.

SusCo-Arrangements gruppen står for det praktiske og organisatoriske:

Ninni Sødahl, Astrid Elbæk, Elsebeth Jensen, Michael Stubberup og Jørn Uhrenholt

 

konference 13.–15. nov 2016

Se oversigt over programmet – en vækslen mellem keynotes, workshops, oplæg, gearskifer, dialogprocesser, kunsterniske bidrag, mm.

Program →

invitation til LÆRINGSREJSE

Vi inviterer dem der ønsker at bruge konference-dagene til et gearskift til fordybelse. Som inspiration og støtte,  har vi lagt ud materiale til læsning, reflektionstemaer og øvelsesprogram.

Læs mere →