WORKSHOP

TiRSDAG 15. november 11:30–16:00 (inklusive frokost)

 

klynge 5

 Bæredygtighed i sociale processer – krop- og sansesystem som kompas i det professionelle møde

Hvad kan man vinde på at bevidstgøre det helt almindelige der hele tiden sker i os og mellem os?

Hvordan kan en kropsligt forankret forståelse give bedre professionel kapacitet?

Fokus for denne interaktive workshop er at undersøge og eksplicitere det der hele tiden foregår inde i kroppen, nervesystemet og i feltet mellem mennesker. De indre og de sociale processer er der altid. Gennem at sætte fokus på dem kan vi påvirke kvaliteten i vores kontakt med andre, hvilket er en vigtig kompetence for alle der arbejder med andre mennesker og særligt for dem der i sin professionel rolle møder udsatte mennesker.


liv_fabricius
 
anders_fabricius

Workshop – DEL1

Hvad er det der sker i det sociale felt mellem os mennesker?

Liv Fabricius, partner i Fabricius Resurs og har i Sverige taget en Master degree in Quality and Leadership Development.

Normalt fokuserer vi mest på det der bliver sagt og har en tendens til at overse det der foregår ikke-sprogligt. Men vi kan øve os og blive bedre til at forstå det der sker i det sociale felt mellem mennesker. I denne workshop vil vi udforske det potentiale der ligger i at blive mere bevidst om krop og sanser i vores helt almindelige kontakt og møder med andre mennesker.


Workshop – DEL2

Det autonome nervesystems hverdagsudtryk som forståelsesramme i møder med sårbare mennesker

Anders Fabricius, partner i Fabricius Resurs. I mere end 10 år har han været med til at lede og udvikle integrationsarbejdet i en av Sveriges førende kommuner indenfor integrationsområdet.

Workshoppen byder ind til en interaktiv proces, hvor vi sammen udforsker forskellige aspekter af det autonome nervesystems hverdagsudtryk, ser på balancen mellem fokus/spænding og åbenhed/afspænding. Hvordan kan vi bedre forstå og danse med det der alligevel sker i os og i mødet med andre.