FN's VERDENSMÅL en invitation til medansvar

global_goals_logo1.png
 

Keynotes

søndag 13. november 19:30-22:00

GLOBALE processer


 

Bæredygtig udvikling kræver

revolution nu

Mogens Lykketoft, President of the General Assembly
United Nations

 


Omsorgsfuld globalt lederskab

– ledelse i den antropocæne epoke

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus og adjungeret professor

Verden ændres i disse årtier. Geologer, fysikere, kultur- og samfundsforskere taler om en ny epoke, en antropocæn epoke, en menneskets tidsalder, hvor vi mennesker skal forstå, at verden er en helhed, at alt hænger sammen, at den opsplitnings- og adskillelsestænkning, som vi har praktiseret hidtil, er ved at bringe hele jorden og verden ind på en meget farlig udviklingskurs, som i de nærmeste år skal ændres. Derfor skal vi forsøge at forstå et begreb som omsorgsfuld globalt lederskab eller globalt forvalterskab.