Keynotes

tirsdag 15. november 09:30–11:00

LOKALE processer

Human systems Sustainability – from Ego to Eco-Consciousness. The question is which skills, principles, or intelligences that promote and are part of sustainability in terms of human beings individually and in social processes – how do we create an eco-mindset? The point of departure is that life processes on all levels are self-organizing. Cycles of Embodiment and Gearshifts – from Implicit to Explicit. How do we become better at learning to apply natures way of organizing, learning and leading? The Body-mind as Nature, Culture, and Social processes.

Levende systemer er bæredygtige, når de er i balance. Justering og balance sker gennem feedback fra de indre strukturer, fra omgivelserne og miljøet.
— Steen Hildebrandt/Michael Stubberup

indre bæredygtighed

– fra ego til øko bevidsthed

Michael Stubberup, cand. mag., udviklingsleder SYNerGAIA

Hvad vil det sige at være bæredygtig som menneske - hvordan får vi et mere alment sprog for centrale selvorganiserende kropslige feedback processer?

Tilpasning, resiliens og dermed robusthed er tæt knyttet til at kunne orientere sig i tid og rum. En vigtig faktor i at håndtere udfordringer og genoprette balancer ligger i at få mere kontakt med hvad der foregår i kroppen, nervesystemet og dermed i sindet. Skærpe evnen i at opfatte og forstå feedback – leve livet i dialog med udfordringer – herunder at kunne arbejde med at se og anerkende indre og ydre sårbarhed og modstand.

Sprog om indre rum og retning, nærvesystemet som orienteringsssytem, overlevelsessystemets mandala, det eksistentielle værdihierarki.


The Power of synchronizing the "three bodies"

Personal Body, Social Body and Earth Body

Arawana Hayashi

All of us have the capacity to feel the three bodies in which we live. And yet, many of us are so preoccupied with concepts and ideas, that we have forgotten that feeling is a kind of intelligence. This is not about emotion, but is a sense of the qualities or textures of our everyday experiences and relationships. It is living every moment from our inter-connectedness. It is a direct knowing without interpretation that is the basis of compassionate innovation, so needed at this time.