Keynotes

MANDAG 14. november 19:30-22:00

Øko-Økonomi


Companies that Mimic Life

– Leaders of the Emerging Corporate Renaissance

Joseph Bragdon

Industrial capitalism is broken. The signs, which transcend national ideologies, are everywhere: climate change; ecological overshoot; financial exhaustion; fraying social safety nets; corporate fraud; government deceit; civic unrest; terrorism; and war. But there is hope.

Understanding that everything of value ultimately arises from life, they place a higher value on living assets (people and Nature) than they do on non-living capital assets. The energy they invest in stewarding those assets – a practice described as living asset stewardship (LAS) – is transformative. 


Astronautens blik       

vækst og bæredygtighed

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus & adjungeret professor

Begrebet økonomi handler om at holde hus – med hele huset. Økonomi i betydningen kortsigtede og snævre pengehensyn er kommet til at spille, ikke bare en dominerende, men en næsten enerådende betydning i stort set alle samfundsanliggender. Kunst, kultur, uddannelse, dannelse, sundhed – penge er den førstnævnte og vigtigste målestok. Kan man ved hjælp af andre syns- og betragtningsmåder få øje på og øje for en anden verden og andre værdier? Hvad er vækst i et århundrede, der måske med rette skal betegnes som bæredygtighedens århundrede?